Công ty TNHH Đá Villa (VillaStone Co. Ltd.)Văn phòng - Phòng trưng bày: Số 1, đường D12, phường Phước Long B, Quận Thủ Đức, tp. HCM, Vietnam
Số điện thoại: (+84) 2862800772
Email: info@villastone.vn | mkt@villastone.vn
Mã số doanh nghiệp: 0310341345
Ngày cấp: 24/09/2010
Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân